PNEUMOKOKVACCINATION

 

NYHED: GRATIS VACCINATION MOD PNEUMOKOKSYGDOM

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som f.eks. kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker

Ikraftræden af det gratis vaccinationstilbud mod pneumokoksygdom er endnu ikke fastsat, men det forventes at være medio/ultimo april.

Ikrafttræden af det gratis vaccinationstilbud mod pneumokoksygdom er endnu ikke fastsat, men det forventes at være medio/ultimo april.