KOL

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Generelt:

Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen er klar over, at de har sygdommen. Det er en kronisk sygdom, som man skal leve med resten af livet. Vigtigt er det at vide, at du kan bremse udviklingen i sygdommen med rygestop, medicin og træning. Du er i størst risiko for at få KOL, hvis du ryger.

 

Symptomer:

Har du flere af nedenstående symptomer i mere end 2 måneder, bør du kontakte Lægehuset. En lungefunktionsundersøgelse vil afsløre, om du har KOL.

  • Hoste
  • Åndenød
  • Pibende/hvæsende vejrtrækning
  • Hyppige luftvejsinfektioner

 

Behandling:

Det ultimativt vigtigste element i behandlingen er rygeophør. Derudover består behandlingen af en kombination af livsstilsændringer og medicinsk behandling hos personer med moderat/svær KOL. Målsætningen med behandlingen er at øge livskvaliteten, reducere symptomer og forhindre komplikationer (forværring i lungefunktion, infektioner, nedsat funktionsevne).

 

  • Årskontrol hos læge:

Foretages én gang om året. Nogle dage inden kontrollen hos lægen skal du have undersøgt din lungefunktion hos vores sygeplejerske. Resultatet vil blive sammenholdt med dit behandlingsmål, og ved behov vil din medicin blive justeret. Desuden vil der blive talt om livsstil med fokus på forbedring af din hverdag og reducering af gener.

 

  • Kontrol hos sygeplejerske:

Ved forværring i din KOL vil du få en akuttid hos vores sygeplejerske. Der vil efterfølgende være kontrol hos vores sygeplejerske med 3-6 måneders interval afhængigt af dit behov. Her vil du også have mulighed for at stille spørgsmål og få ændret på din medicin.

 

Yderligere information om KOL:

  • https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/kol/
  • https://www.lunge.dk/