DEMENS

Selvom der ikke findes nogen helbredende behandlng for demens, er det vigtigt, at der bliver stillet en diagnose så tidligt som muligt.

 

Svigtende hukommelse, ændring i adfærd, aftagende interesser for tidligere gøremål, manglende lyst til at omgås andre mennesker, besvær med at orientere sig, besvær med at finde de rigtigt ord og betegnelser, kan være de første tegn på demens og bør give anledning til undersøgelse hos din læge.

Udredningen kan gøres gennem 2 eller 3 konsultationer og det må tilrådes, at en pårørende kan være med til konsultationerne.

 

Ved den første konsultation vil lægen først og fremmest forsøge at få belyst din sygdomshistorie og om det er symptomer, der tyder på demens. Der vil blive foretaget en almindelig undersøgelse af dig og du vil få taget blodprøver og et hjertediagram primært for at udelukke, om der kan være andre årsaget til dine symptomer.

Der vil blive aftalt tid til en ny konsultation, hvor dine blodprøver vil blive gemmengået. Ved konsultationen vil der blive foretaget en urtest og en MMSE-test, der begge kan være med til at afsløre, om der er tegn på demens. Er der mistanke om demens, vil du blive henvist til en CT-skanning af hjernen.

 

Når undersøgelserne hos lægen er afsluttet, henviser lægen til Hukommelsesklinik, der vil stille den endelige diagnose og evt. starte medicinsk behandling. Almindeligvis afsluttes man i Hukommelsesklinikken efter 3-6 måneder, afhængig af arten og sværhedsgraden af din demens.

Herefter vil den fortsætte kontrol blive overtaget af din praktiserende læge. Normalt vil første kontrol være 3-6 måneder efter du er afsluttet i Hukommelsesklinikken - igen afhængig af arten og sværhedsgraden af din denems. Forløbet på Hukommelsesklinikken vil blive gennemgået. Herefter vil bu blive tilbudt kontrol 1-2 gange årligt. Ved denne vil bla. dit syn og hørelse blive undersøgt. Det vil blive vurderet om der fortsat er effekt af den medicinske behandling, om der er kommet andre symptomer, eventuel ændring i din adfærd og psyke og din funktionsevne og ligeledes hvordan demensen påvirker din familie, og om der er behov for hjælpeforanstaltninger fra kommunen.

 

Er du sat i behandling med medicin mod demens, skal der hver 18. måned ansøges om medicintilskud.